Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder.

De beheerder van de website neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. ‘persoonsgegevens’ of ‘verwerking’) zijn te vinden in Art. 4 DSGVO.

Debietmeting en cookies

Deze website maakt gebruik van gepseudonimiseerde flow measurement cookies, die naar de browser van de gebruiker worden verzonden vanaf onze server of de server van een derde partij. Cookies zijn kleine bestanden die op uw terminal worden opgeslagen. Je browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Pagina voor het deactiveren van cookies van het netwerkreclame-initiatief: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Deactiveringspagina voor cookies op de website van de VS: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ /
Deactiveringspagina voor cookies voor Europese websites: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ /
De meeste populaire browsers bieden de optie om cookies niet toe te staan. Opmerking: toegang tot alle functies van deze website zonder beperkingen is niet gegarandeerd als u de juiste voorkeuren instelt.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en die naar u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De website www.topsecretsicily.com slaat dit soort persoonlijke gegevens niet op. Om onze online diensten te verbeteren, slaan we echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens op deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren, kunnen er geen conclusies over u worden getrokken.

We verwerken persoonlijke gegevens zoals naam, IP-adres, e-mailadres en inhoudsgegevens van contactformulieren.

We verwerken persoonlijke gegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om onze online diensten te optimaliseren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst ‘Google Analytics’ op grond van ons legitieme belang bij het optimaliseren en analyseren van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 cpv. 1 lett. f. DSGVO de ‘Google Analytics’-dienst, aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van ‘cookies’ – tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website wordt IP-anonimisering gebruikt. Het IP-adres van de gebruiker wordt verkort binnen de EU-lidstaten en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragslanden van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen werd het IP-adres dat aanvankelijk naar een server van Google in de Verenigde Staten werd verzonden, ingekort. Deze verkorting verwijdert de persoonlijke referentie van je IP-adres. Het IP-adres van de gebruiker dat door de browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google worden opgeslagen.

In overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst die wij als exploitant van de website met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze laatste de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de website-activiteit te evalueren en levert diensten in verband met het gebruik van internet.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de website-activiteit op te stellen om ons online-aanbod te verbeteren.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat door de juiste instellingen te maken in uw browser. Toegang tot alle functies van deze website zonder beperkingen is niet gegarandeerd als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de door de cookie verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link leidt naar de bijbehorende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt op deze website door op deze link te klikken (BELANGRIJK: voer de opt-out-link in). Door op de bovenstaande link te klikken, downloadt u een ‘opt-out cookie’. Uw browser moet daarom in principe toestaan dat cookies voor dit doel worden opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it (gegevens verzameld door Google-partners)
https://adssettings.google.de/authenticated (voorkeuren voor advertenties die aan u worden getoond)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it (gebruik van cookies in advertenties)

Gebruikersrechten

Als gebruiker hebt u het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om uw persoonlijke gegevens te laten beperken of verwijderen. Waar nodig kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Ingebedde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, kaarten, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden opnemen en uw interactie met die ingesloten inhoud controleren, inclusief het controleren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Gegevens verwijderen

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als het wissen niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor wettelijk toegestane doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet verwerkt voor andere doeleinden.

Recht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren, blokkeren, verwijderen, informatie wilt over uw persoonlijke gegevens of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw gegeven toestemming wilt intrekken, stuur dan een e-mail naar [email protected].