Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników niniejszej strony internetowej o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej.

Operator witryny bardzo poważnie traktuje ochronę danych użytkownika i traktuje jego dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą powodować zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, zalecamy okresowe ponowne zapoznawanie się z oświadczeniem o ochronie danych.

Definicje użytych terminów (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 4 DSGVO.

Pomiar przepływu i pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pseudonimizowane pliki cookie pomiaru przepływu, które są przesyłane do przeglądarki użytkownika z naszego serwera lub serwera strony trzeciej. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Korzystanie z plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej witryny.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przechowywane na jego urządzeniu końcowym w celu pomiaru zasięgu, może sprzeciwić się korzystaniu z tych plików tutaj:

Strona dezaktywacji plików cookie sieciowej inicjatywy reklamowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Strona dezaktywacji plików cookie w witrynie USA: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Europejska strona dezaktywacji plików cookie: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Większość popularnych przeglądarek oferuje opcję ustawienia, aby nie zezwalać na pliki cookie. Uwaga: dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń nie jest gwarantowany w przypadku ustawienia odpowiednich preferencji.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Operator witryny gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie takich danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika i mogą być do niego przypisane – na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Strona internetowa www.topsecretsicily.com nie przechowuje tego typu danych osobowych. Jednak w celu ulepszenia naszych usług online przechowujemy (bez danych osobowych) dane dostępu użytkownika na tej stronie internetowej. Te dane dostępowe obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy Internetu. Dzięki anonimizacji danych nie można wyciągać żadnych wniosków na temat użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail i szczegóły treści formularza kontaktowego.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za wyraźną zgodą zainteresowanych użytkowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalizacji naszych usług online.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” na podstawie naszego uzasadnionego interesu w optymalizacji i analizie naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 cpv. 1 lett. f. DSGVO usługa „Google Analytics” świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa (Google Analytics) wykorzystuje pliki „cookies” – pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zebrane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google LLC przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych i jest certyfikowana zgodnie z umową Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Na tej stronie stosowana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkownika jest skracany w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach będących stronami umowy. Tylko w pojedynczych przypadkach adres IP był początkowo przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych. Skrócenie to usuwa osobiste odniesienie do adresu IP użytkownika. Adres IP użytkownika przesłany przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Zgodnie z umową o ochronie danych, którą jako operator strony internetowej zawarliśmy z firmą Google Inc, ta ostatnia wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania ze strony internetowej i aktywności na stronie internetowej oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Dane gromadzone przez Google w naszym imieniu są wykorzystywane do oceny korzystania z naszej oferty online przez poszczególnych użytkowników, np. do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej w celu ulepszenia naszej oferty online.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń nie jest gwarantowany, jeśli przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto użytkownik może użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji zebranych przez plik cookie (w tym adresu IP użytkownika) do Google Inc. i wykorzystywaniu ich przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych o Tobie w tej witrynie, klikając ten link (WAŻNE: wprowadź link rezygnacji). Kliknięcie powyższego łącza spowoduje pobranie pliku cookie rezygnacji. Przeglądarka użytkownika musi zatem zasadniczo zezwalać na przechowywanie plików cookie w tym celu. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał ponownie kliknąć łącze za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę.

Tutaj można znaleźć dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google Inc:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it (dane gromadzone przez partnerów Google)
https://adssettings.google.de/authenticated (preferencje dotyczące wyświetlanych reklam)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it (wykorzystanie plików cookie w reklamach)

Prawa użytkownika

Jako użytkownik masz prawo do otrzymania, na żądanie i bezpłatnie, informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Twój temat. Użytkownik ma również prawo do sprostowania niedokładnych danych oraz do ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych. W stosownych przypadkach użytkownik może również skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Osadzona zawartość z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły, mapy itp.). Zawartość osadzona z innych witryn zachowuje się dokładnie tak, jakby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o użytkowniku, wykorzystywać pliki cookie, włączać dodatkowe śledzenie przez osoby trzecie i monitorować interakcję użytkownika z osadzonymi treściami, w tym monitorować interakcję użytkownika z osadzonymi treściami, jeśli użytkownik ma konto i jest zalogowany w tej witrynie.

Usuwanie danych

O ile żądanie użytkownika nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. przechowywanie danych), użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do zamierzonego celu i nie ma prawnych okresów przechowywania. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ są one niezbędne do celów prawnie dozwolonych, przetwarzanie danych zostanie ograniczone. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy tej witryny mogą w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W przypadku chęci poprawienia, zablokowania, usunięcia lub uzyskania informacji o danych osobowych dotyczących użytkownika lub w przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub w przypadku chęci odwołania udzielonych zgód, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].